liam
Mengenai MTA

Persatuan Takaful Malaysia (MTA) telah
ditubuhkan pada November 2002 di bawah Akta
Pertubuhan 1966. Ia merupakan persatuan
perdagangan yang mewakili semua 18 pengendali
Takaful dan Retakaful berlesen di negara ini. MTA
bertujuan untuk menjaga kepentingan ahli-ahlinya
untuk mengetuai dan mengawasi pengawalseliaan
kendiri dalam industri Takaful.
liam
Mengenai MTA

Persatuan Takaful Malaysia (MTA) telah ditubuhkan pada November 2002 di bawah Akta Pertubuhan 1966. Ia merupakan persatuan perdagangan yang mewakili semua 18 pengendali Takaful dan Retakaful berlesen di negara ini. MTA bertujuan untuk menjaga kepentingan ahli-ahlinya untuk mengetuai dan mengawasi pengawalseliaan kendiri dalam industri Takaful.
mta

Misi


Untuk memimpin isu-isu yang berkaitan dengan kekuatan kolektif dan imej industri. Untuk membentuk dan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Kerajaan, pengawal selia dan pihak berkuasa awam yang lain, di dalam negara dan di peringkat antarabangsa untuk memberi manfaat kepada industri secara keseluruhan.


mta

Visi


 
  • Keuntungan dan pertumbuhan mampan bagi industri Takaful di Malaysia
  • Satu industri yang boleh dipercayai dan diperakui sebagai penyumbang kepada masyarakat dan ekonomi
  • Suatu iklim polisi ekonomi dan awam yang kondusif untuk industri berkembang pesat
  • Sebuah badan perdagangan yang diiktiraf dalam menyediakan kepimpinan aktif dan bertindak sebagai suara kolektif yang berwibawa untuk industri Takaful