Insurans Hayat/
Takaful Dipermudah


MyCoverage merupakan sumber untuk menjawab persoalan berkaitan dengan insurans dan Takaful.

MEMAHAMI

Pelan Insurans Hayat/Takaful Keluarga

Fahami jenis-jenis Insurans Hayat dan Takaful. Pilih pelan terbaik yang sesuai dengan keperluan perlindungan anda.

life insurance

Insurans Hayat


life insurance

Takaful Keluarga


 

KALKULATOR


3 Langkah Mudah

life insurance

Pilih perlindungan anda

Pilih jenis Insurans/Takaful yang bersesuaian dengan keperluan perlindungan anda.

life insurance

Isi butiran

Isikan jumlah pendapatan, perbelanjaan, simpanan dan perlindungan semasa anda

life insurance

Kiraan

Kami akan memberi panduan mengenai perlindungan yang bersesuaian berserta jurang perlindungan

 

KALKULATOR


3 Langkah Mudah

life insurance

Pilih perlindungan anda

Pilih jenis Insurans/Takaful yang bersesuaian dengan keperluan perlindungan anda.

life insurance

Isi butiran

Isikan jumlah pendapatan, perbelanjaan, simpanan dan perlindungan semasa anda

life insurance

Kiraan

Kami akan memberi panduan mengenai perlindungan yang bersesuaian berserta jurang perlindungan

Sumber Berguna