KALKULATOR


Tentukan jumlah insurans hayat/Takaful keluarga yang anda atau keluarga anda perlukan dengan kalkulator kami. Anda hanya perlu masukkan pendapatan, perbelanjaan, simpanan dan perlindungan semasa anda dan kami akan mengira perlindungan paling sesuai bagi anda dan sebarang jurang perlindungan

Pilih Perlindungan Anda


Default Image
Profile Image
Perlindungan Hayat Bertempoh
Perlindungan Penyakit Kritikal
Default Image
Profile Image
Perlindungan Perubatan Tahunan

Pendapatan


Pendapatan Bulanan Bersih:
(pendapatan selepas cukai dan lain-lain potongan gaji)
RM
Lain-lain Pendapatan Bulanan:
(cth. sewa, pelaburan, dsb)
RM

Perbelanjaan


Perbelanjaan Bulanan tetap:
(perumahan, pinjaman kereta, dsb)
RM
Perbelanjaan Bulanan Boleh Ubah:
(makanan, utiliti, pengangkutan/minyak, dsb)
RM
Premium Insurans / Sumbangan Takaful Bulanan:
RM

Simpanan


Simpanan Bulanan:
RM

Perlindungan Sedia Ada


(termasuk faedah pekerja dan mana-mana perlindungan tambahan yang mungkin anda miliki)
Jumlah perlindungan insurans hayat / Takaful keluarga sedia ada:
RM
Had tahunan insurans perubatan / Takaful sedia ada:
RM
Faedah tunai harian untuk kemasukan ke hospital sedia ada:
RM
Jumlah perlindungan penyakit kritikal sedia ada:
RM

Perlindungan Penyakit Kritikal


Penggantian pendapatan yang diingini jika berlaku penyakit kritikal Peratus daripada pendapatan semasa:*
%
Bilangan tahun:
(anggaran tempoh pemulihan)
Tahun
*anda boleh merujuk kepada syarikat insurans / pengendali Takaful anda untuk butiran perlindungan sedia ada anda